poradenství

Statistická klasifikace: Standardní klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) se v současné době používá pro odpisování hmotného investičního majetku dle zákona 586/92 Sb. (Zákon o dani z příjmu).

Vymezení oprav a technického zhodnocení majetku pro účely zákona 586/92 Sb.

Na základě Vaší objednávky na zatřídění zaslané:

- dopisem na adresu SIAK spol. s ro, B. Němcové 451, 760 01 Zlín

- e-mailem: info@siakzlin.cz

Další kontakty:

mobil: 602 563 501

pevná linka: 577 434 317

Do CZ-CPA a CZ-CC zatřídíme hmotný investiční majetek dle zákona 586/92 Sb., uvedeme odpisovou skupinu hmotného investičního majetku, položku odpisování a odpisovou skupinu.

Zpracovanou Informace o klasifikaci zasíláme s fakturou a po domluvě i elektronicky.

Cena informace zatřídění majetku je za jeden majetek 800 Kč, za dva majetky 1100 Kč, za více než dva majetky 500 Kč/majetek + DPH.

Termín zpracování – 1 týden.